Biržiečių žodis (akcija)

"Biržų duona" pristato – CHRIS NORMAN - originalų SMOKIE balsą - Biržų rajone! Prenumeruok Biržiečių žodį 6 mėnesiams ir gauk kvietimą į CHRIS NORMAN koncertą Kilučių pusiasalyje 2022 metų liepos 2 dieną! Prenumeruok 12 mėnesių ir gauk du kvietimus! Kvietimai persiunčiami į elektroninį paštą, gavus mokėjimo patvirtinimą. Taip pat juos galima atsiimti "Biržiečių žodžio" redakcijoje (Biržai, Vytauto gatvė 18-2). Kvietimų skaičius ribotas. Akcija galioja iki 2022 metų birželio 30 dienos arba iki tos dienos, kol bus išdalinti visi kvietimai. Akcijos partneriai - Sodeliškių dvaro sodyba, DSP Plius, radijo stotis Pulsas, Wolfas Engelman, Alaus kelias, Stalida, Archstudija, radijo stotis XFM. Biržiečių žodis ir CHRIS NORMAN – rajono gyvenimas nauju ritmu! „Biržiečių žodis“ – seniausias Biržų krašto laikraštis, leidžiamas nuo 1945 metų vasario 12 dienos. „Biržiečių žodis“ – tai laiko patikrintos tradicijos ir naujovės, tai krašto praeitis ir dabartis. Išeina du kartus per savaitę - antradieniais (16 puslapių) ir penktadieniais (28 puslapių) kartu su priedais "TV publika" ir “Gyvenimo būdo Zaptė!“ . Daugiau
"Biržų duona" pristato – CHRIS NORMAN - originalų SMOKIE balsą - Biržų rajone! Prenumeruok Biržiečių žodį 6 mėnesiams ir gauk kvietimą į CHRIS NORMAN koncertą Kilučių pusiasalyje 2022 metų liepos 2 dieną! Prenumeruok 12 mėnesių ir gauk du kvietimus! Kvietimai persiunčiami į elektroninį paštą, gavus mokėjimo patvirtinimą. Taip pat juos galima atsiimti "Biržiečių žodžio" redakcijoje (Biržai, Vytauto gatvė 18-2). Kvietimų skaičius ribotas. Akcija galioja iki 2022 metų birželio 30 dienos arba iki tos dienos, kol bus išdalinti visi kvietimai. Akcijos partneriai - Sodeliškių dvaro sodyba, DSP Plius, radijo stotis Pulsas, Wolfas Engelman, Alaus kelias, Stalida, Archstudija, radijo stotis XFM. Biržiečių žodis ir CHRIS NORMAN – rajono gyvenimas nauju ritmu! „Biržiečių žodis“ – seniausias Biržų krašto laikraštis, leidžiamas nuo 1945 metų vasario 12 dienos. „Biržiečių žodis“ – tai laiko patikrintos tradicijos ir naujovės, tai krašto praeitis ir dabartis. Išeina du kartus per savaitę - antradieniais (16 puslapių) ir penktadieniais (28 puslapių) kartu su priedais "TV publika" ir “Gyvenimo būdo Zaptė!“ . Daugiau
Biržiečių žodis (akcija) 12mėn. prenumerata
75,00 Eur
Biržiečių žodis (akcija) 6mėn. prenumerata
37,50 Eur
Prenumeratos akcijos „Legendos“ taisyklės:
Akcijos esmė: Prenumeruok laikraštį „Biržiečių žodis“ arba jo elektroninę pdf versiją 6 mėnesiams ir gauk kvietimą į muzikos festivalį „Legendos“, kuriame pasirodys pasaulinio garso atlikėjas CHRIS NORMAN su grupe (Didžioji Britanija).
Festivalis vyks 2022 metų liepos 2 dieną, nuo 18 iki 24 valandos, Kilučių ežero pusiasalyje (žiūrovai į pusiasalį įleidžiami nuo 16 valandos):
Pasaulinio garso atlikėjo CHRIS NORMAN su grupe pasirodymas.
Legendą apšildys kultinė roko grupė BIX su vokalistu Sauliumi Urbonavičiumi-Samu. 
Atmosferą įkaitins pasaulinio lygio latvių violončelininkų trio "Melo-M"
DJ JOVANI (Jonas Nainys) diskoteka
reperio IRONVYTAS koncertas
atlikėjo IGORIO JARMOLENKOS ir reperio JULIANO VERDEE klubinės muzikos šou 

Laikraščio versija
Laikotarpis
Kaina
Kvietimai
Popierinė su pristatymu tik Biržų rajone
6 mėnesiai
37.5 EUR
1
Popierinė su pristatymu tik Biržų rajone
12 mėnesių
75 EUR
2
PDF versija prieinama bet kuriame pasaulio taške
6 mėnesiai
37.5 EUR
1
PDF versija prieinama bet kuriame pasaulio taške
12 mėnesių
75 EUR
2
1. Akcija vyksta nuo 2022 m. vasario  8 dienos iki 2022 m.  birželio 30 d. (imtinai), arba anksčiau, jei iki tol bus išdalinti visi kvietimai.
Prenumerata priimama: interneto portale www.birzietis.com, „Biržiečių žodžio“ redakcijoje (Biržai, Vytauto g. 18-2); „Indritus“ parduotuvėse Smilgiuose, Medeikiuose, Nemunėlio Radviliškyje, Suoste, Vabalninke, Kratiškiuose, Anglininkuose, Papilyje (kvietimus atsiimti „Biržiečių žodžio“ redakcijoje); „Lietuvos pašto“ skyriuose (kvietimus atsiimti „Biržiečių žodžio“ redakcijoje).
2. Akcijos organizatorius yra UAB „Biržiečių žodis“ (toliau – Organizatorius).
3. Akcijoje gali dalyvauti asmenys (pirkėjai), kurie laikosi visų toliau nurodytų Akcijos taisyklių.
3.1. Nuo 2022 m. vasario 8 d. iki tol, kol bus išdalinti visi kvietimai  į CHRIS NORMAN koncertą, tačiau ne vėliau kaip iki 2022 m. birželio 30 d. (imtinai), kiekvienas užsiprenumeravęs laikraštį „Biržiečių žodis“ arba jo elektroninę pdf versiją 6 mėnesiams už akcijinę kainą gaus vieną pakvietimą į CHRIS NORMAN koncertą, 12 mėnesių – 2 pakvietimus į minėtą renginį.
3.2. Akcijoje dalyvauja „Biržiečių žodžio“ prenumeratos kvitai, išduoti ne anksčiau kaip 2022 metų vasario 8 dieną.
3.3. Vienas 6 mėnesių „Biržiečių žodžio“ prenumeratos kvitas už akcijinę kainą suteikia teisę gauti vieną kvietimą  į muzikos festivalį „Legendos“, kuriame pasirodys pasaulinio garso atlikėjas CHRIS NORMAN su grupe (Didžioji Britanija).
4. Kvietimų kiekis ribotas. Akcija vyksta, kol yra kvietimų. Jei kvietimai išdalinami anksčiau, negu nurodyta Akcijos laikotarpio data, Akcija baigiasi. Akcija gali būti pratęsta.
5. Kvietimą sudaro: kvietimas su unikaliu QR kodu praėjimui į renginį „Legendos“, kuris vyks 2022 metų liepos 2 dieną, nuo 18 iki 24 valandos, Kilučių ežero pusiasalyje. Kvietimas skirtas vienam asmeniui.
6. Kvietimas nėra keičiamas į pinigus ar kitus daiktus. Atsisakyti prenumeratos, įsigytos pagal šią akciją, galima tik grąžinus kvietimą į koncertą.
7. Jaunesni nei 18 metų asmenys Akcijoje gali dalyvauti tik su tėvų, globėjų ar rūpintojų sutikimu. Jei Akcijoje dalyvauja jaunesnis nei 18 metų asmuo, laikoma, kad jo tėvai, globėjai ar rūpintojai susipažino su šiomis taisyklėmis ir davė sutikimą dalyvauti Akcijoje.
8. Su Akcijos taisyklėmis susipažinęs, su jomis sutinkantis, jas vykdantis bei Akcijoje dalyvauti pageidaujantis prenumeratorius, užsiprenumeravęs pagal tvarką, nurodytą 3 punkte ir turintis tai įrodantį (-čius) prenumeratos kvitą (-us), kvietimą turi atsiimti  „Biržiečių žodžio“ redakcijoje (Biržai, Vytauto gatvė 18-2) iki 2022 metų  birželio 30 dienos. Prenumeruojantiems interneto portale www.birzietis.com,  po mokėjimo patvirtinimo elektroniniai kvietimai išsiunčiami prenumeratos metu nurodytu elektroniniu paštu. 
9.  Kvietimai išduodami „Biržiečių žodžio“ redakcijoje (Biržai, Vytauto gatvė 18-2). Atsiimdamas kvietimą, pirkėjas privalo „Biržiečių žodžio“ redakcijos darbuotojui pateikti akcijos taisykles atitinkantį prenumeratos kvitą (-us), kuris (-ie) patikrinamas (-i), pažymimas (-i) specialiu antspaudu, ir grąžinamas (-i) prenumeratoriui. Prenumeratos  kvitas (-ai), kurio (-ių) pagrindu išduodamas kvietimas, gali būti nufotografuojamas (-i) ar kitu būdu nukopijuojamas (-i). Prenumeratos kvito (-ų) pažymėjimas specialiu antspaudu yra laikomas kvietimo perdavimo-priėmimo pirkėjui aktu. Atskiras aktas nėra sudaromas.  Gavęs kvietimą, prenumeratorius netenka teisės atsisakyti prenumeratos, kol nesugrąžina redakcijai gauto kvietimo.
10. Taisyklėse nustatyta tvarka neatsiėmęs kvietimo,  prenumeratorius netenka teisės į kvietimą.
11. Akcijoje dalyvaujantys asmenys įsipareigoja tinkamai susipažinti su Akcijos taisyklėmis ir sutinka jų laikytis.
13. Organizatorius, įtaręs Akcijos taisyklių pažeidimą, turi teisę atidėti kvietimo atidavimą Akcijos dalyviui iki tyrimo pabaigos. Jeigu tyrimo metu paaiškėja, kad Akcijos taisyklės buvo pažeistos, Organizatorius turi teisę pasilikti kvietimą sau.
14. Organizatorius pasilieka teisę keisti Akcijos taisykles ir laikotarpį bei įsipareigoja iš anksto apie tai informuoti interneto svetainėje www.birzietis.lt ir birzietis.com. Esant Akcijos taisyklių neatitikimų, galioja www.birzietis.lt paskelbtos Akcijos taisyklės.
15. Informacija apie Akciją skelbiama www.birzietis.lt, telefonu 8 620 19538  ir kitose reklaminėse priemonėse.
16. Kvietimo gavėjas įsipareigoja laikytis visų SAM nurodymų dėl galimybės lankytis viešuose renginiuose.  Pažeidus minėtus nurodymus, kvietimas gali būti anuliuotas.
17. Jeigu dėl epidemiologinės situacijos organizatoriai bus priversti atšaukti koncertą, išduoti kvietimai galios įėjimui į renginį, kuris bus perkeltas į kitą datą.  Apie tai organizatoriai informuos atskirai.
18.  Dėl kilusios koronaviruso “omicron” atmainos bangos   koncertas buvo  perkeltas iš  2022 metų birželio 10 dieną į liepos 2 dieną.  Visi išduoti kvietimai su birželio 10 dienos data galios ir renginyje 2022 metų liepos 2 dieną.
19.  Prenumeratoriai, kurie užsisakė laikraštį “Biržiečių žodis” pagal akciją “Legendos” nuo 2021 metų rugsėjo 10 dienos iki 2022 metų vasario 7 dienos, gaus kvietimus į koncertą pagal šios akcijos sąlygas. 
Koncerto organizatorius - UAB "Biržiečių žodis".