Biržiečių žodis (akcija)

Prenumeruok 6 mėn ar 12 mėn. ir gauk kvietimą į muzikos festivalį „Legendos“. Laikraštis leidžiamas antradieniais ir penktadieniais. Platinamas tik Biržuose ir Biržų rajone. Biržų rajono gyventojams bus suteikiama popierinė laikraščio versija, kitų Lietuvos rajonų ir užsienio gyventojams – elektroninė pdf laikraščio versija. Daugiau
Prenumeruok 6 mėn ar 12 mėn. ir gauk kvietimą į muzikos festivalį „Legendos“. Laikraštis leidžiamas antradieniais ir penktadieniais. Platinamas tik Biržuose ir Biržų rajone. Biržų rajono gyventojams bus suteikiama popierinė laikraščio versija, kitų Lietuvos rajonų ir užsienio gyventojams – elektroninė pdf laikraščio versija. Daugiau
Biržiečių žodis (akcija) 12mėn. prenumerata
75 Eur
Biržiečių žodis (akcija) 6mėn. prenumerata
37.5 Eur

1. Akcija vyksta nuo 2021 m. rugsėjo 10 d. iki 2022 m. gegužės 31 d. (imtinai), arba anksčiau, jei iki tol bus išdalinti visi kvietimai. Akcija gali būti pratęsta.
Prenumerata priimama: interneto portale www.birzietis.com, „Biržiečių žodžio“ redakcijoje (Biržai, Vytauto g. 18-2); „Indritus“ parduotuvėse Smilgiuose, Medeikiuose, Nemunėlio Radviliškyje, Suoste, Vabalninke, Kratiškiuose, Anglininkuose, Papilyje (kvietimus atsiimti „Biržiečių žodžio“ redakcijoje); „Lietuvos pašto“ skyriuose (kvietimus atsiimti „Biržiečių žodžio“ redakcijoje).
2. Akcijos organizatorius yra UAB „Biržiečių žodis“ (toliau – Organizatorius).
3. Akcijoje gali dalyvauti asmenys (pirkėjai), kurie laikosi visų toliau nurodytų Akcijos taisyklių.
3.1. Nuo 2021 m. Rugsėjo 10 d. iki tol, kol bus išdalinti visi kvietimai  į „Smokie“ koncertą, tačiau ne vėliau kaip iki 2022 m. gegužės 31 d. (imtinai), kiekvienas užsiprenumeravęs laikraštį „Biržiečių žodis“ arba jo elektroninę pdf versiją 6 mėnesiams gaus vieną pakvietimą į „Smokie“ koncertą, 12 mėnesių – 2 pakvietimus į minėtą renginį.
3.2. Akcijoje dalyvauja „Biržiečių žodžio“ prenumeratos kvitai, išduoti ne anksčiau kaip 2021 metų rugsėjo 10 dieną.
3.3. Vienas 6 mėnesių „Biržiečių žodžio“ prenumeratos kvitas suteikia teisę gauti vieną kvietimą  į muzikos festivalį „Legendos“, kuriame pasirodys legendinė roko grupė „Smokie“ (Didžioji Britanija).
4. Kvietimų kiekis ribotas. Akcija vyksta, kol yra kvietimų. Jei kvietimai išdalinami anksčiau, negu nurodyta Akcijos laikotarpio data, Akcija baigiasi. Akcija gali būti pratęsta.
5. Kvietimą sudaro: kvietimas su unikaliu QR kodu praėjimui į renginį „Legendos“, kuris vyks 2022 metų birželio 10 dieną, nuo 18 iki 23 valandos, Kilučių ežero pusiasalyje. Kvietimas skirtas vienam asmeniui.
6. Kvietimas nėra keičiamas į pinigus ar kitus daiktus. Atsisakyti prenumeratos, įsigytos pagal šią akciją, galima tik grąžinus kvietimą į koncertą.
7. Jaunesni nei 18 metų asmenys Akcijoje gali dalyvauti tik su tėvų, globėjų ar rūpintojų sutikimu. Jei Akcijoje dalyvauja jaunesnis nei 18 metų asmuo, laikoma, kad jo tėvai, globėjai ar rūpintojai susipažino su šiomis taisyklėmis ir davė sutikimą dalyvauti Akcijoje.
8. Su Akcijos taisyklėmis susipažinęs, su jomis sutinkantis, jas vykdantis bei Akcijoje dalyvauti pageidaujantis prenumeratorius, užsiprenumeravęs pagal tvarką, nurodytą 3 punkte ir turintis tai įrodantį (-čius) prenumeratos kvitą (-us), kvietimą turi atsiimti  „Biržiečių žodžio“ redakcijoje (Biržai, Vytauto gatvė 18-2) iki 2022 metų gegužės 31 dienos. Prenumeruojantiems interneto portale www.birzietis.com,  po mokėjimo patvirtinimo elektroniniai kvietimai išsiunčiami prenumeratos metu nurodytu elektroniniu paštu. 
9.  Kvietimai išduodami „Biržiečių žodžio“ redakcijoje (Biržai, Vytauto gatvė 18-2). Atsiimdamas kvietimą, pirkėjas privalo „Biržiečių žodžio“ redakcijos darbuotojui pateikti akcijos taisykles atitinkantį prenumeratos kvitą (-us), kuris (-ie) patikrinamas (-i), pažymimas (-i) specialiu antspaudu, ir grąžinamas (-i) prenumeratoriui. Prenumeratos  kvitas (-ai), kurio (-ių) pagrindu išduodamas kvietimas, gali būti nufotografuojamas (-i) ar kitu būdu nukopijuojamas (-i). Prenumeratos kvito (-ų) pažymėjimas specialiu antspaudu yra laikomas kvietimo perdavimo-priėmimo pirkėjui aktu. Atskiras aktas nėra sudaromas.  Gavęs kvietimą, prenumeratorius netenka teisės atsisakyti prenumeratos, kol nesugrąžina redakcijai gauto kvietimo.
10. Taisyklėse nustatyta tvarka neatsiėmęs kvietimo,  prenumeratorius netenka teisės į kvietimą.
11. Akcijoje dalyvaujantys asmenys įsipareigoja tinkamai susipažinti su Akcijos taisyklėmis ir sutinka jų laikytis.
13. Organizatorius, įtaręs Akcijos taisyklių pažeidimą, turi teisę atidėti kvietimo atidavimą Akcijos dalyviui iki tyrimo pabaigos. Jeigu tyrimo metu paaiškėja, kad Akcijos taisyklės buvo pažeistos, Organizatorius turi teisę pasilikti kvietimą sau.
14. Organizatorius pasilieka teisę keisti Akcijos taisykles ir laikotarpį bei įsipareigoja iš anksto apie tai informuoti interneto svetainėje www.birzietis.lt ir birzietis.com. Esant Akcijos taisyklių neatitikimų, galioja www.birzietis.lt paskelbtos Akcijos taisyklės.
15. Informacija apie Akciją skelbiama www.birzietis.lt, telefonu 8 620 19538  ir kitose reklaminėse priemonėse.
16. Kvietimo gavėjas įsipareigoja laikytis visų SAM nurodymų dėl galimybės lankytis viešuose renginiuose.  Pažeidus minėtus nurodymus, kvietimas gali būti anuliuotas.
17. Jeigu dėl epidemiologinės situacijos organizatoriai bus priversti atšaukti koncertą, išduoti kvietimai galios įėjimui į renginį, kuris bus perkeltas į kitą datą.  Apie tai organizatoriai informuos atskirai.
Koncerto organizatorius - UAB "Biržiečių žodis".

„Biržiečių žodis“ – seniausias Biržų krašto laikraštis, leidžiamas nuo 1945 metų vasario 12 dienos.
„Biržiečių žodis“ – tai laiko patikrintos tradicijos ir naujovės, tai krašto praeitis ir dabartis.