Biržiečių žodis (akcija)

DĖMESIO! POPIERINĖ LAIKRAŠČIO „BIRŽIEČIŲ ŽODIS“ VERSIJA PRISTATOMA TIK PANEVĖŽIO APSKRITYJE! Norint gauti vieną kvietimą reikia prenumeruoti laikraštį "Biržiečių žodis" 6 mėnesių prenumeratą, norint gauti 2 kvietimus reikia prenumeruoti 12 mėnesių prenumeratą. Daugiau
DĖMESIO! POPIERINĖ LAIKRAŠČIO „BIRŽIEČIŲ ŽODIS“ VERSIJA PRISTATOMA TIK PANEVĖŽIO APSKRITYJE! Norint gauti vieną kvietimą reikia prenumeruoti laikraštį "Biržiečių žodis" 6 mėnesių prenumeratą, norint gauti 2 kvietimus reikia prenumeruoti 12 mėnesių prenumeratą. Daugiau
Biržiečių žodis (akcija) 12mėn. prenumerata
110,00 Eur
Biržiečių žodis (akcija) 6mėn. prenumerata
55,00 Eur
„Biržiečių žodis“ – seniausias Biržų krašto laikraštis, leidžiamas nuo 1945 metų vasario 12 dienos. „Biržiečių žodis“ – tai laiko patikrintos tradicijos ir naujovės, tai krašto praeitis ir dabartis. Išeina du kartus per savaitę - antradieniais (16 puslapių) ir penktadieniais (28 puslapių) kartu su priedais "TV publika" ir “Gyvenimo būdo Zaptė!“ .

Prenumeruok „Biržiečių žodį“ 6 mėnesiams ir gauk kvietimą į keturių legendų (THOMAS ANDERS FROM MODERN TALKING & BAND, ALPHAVILLE,  OTTAWAN, LONDON BEAT) koncertą Kilučių ežero pusiasalyje 2023 metų liepos 22 dieną! Prenumeruok 12 mėnesių ir gauk du kvietimus!
Kvietimai persiunčiami į elektroninį paštą, gavus mokėjimo patvirtinimą. Taip pat juos galima atsiimti „Biržiečių žodžio“ redakcijoje (Biržai, Vytauto gatvė 18-2). Kvietimų skaičius ribotas. Akcija galioja iki 2023 metų liepos 21 dienos arba iki tos dienos, kol bus išdalinti visi kvietimai.  Pasiūlymo kaina po 2023 metų sausio 1 dienos keisis. 

Generalinis partneris – kepykla „Biržų duona“. 

Akcijos partneriai – BUTENAS wood production, Sodeliškių dvaro sodyba, LRT,   DSP Plius,  Wolfas Engelman, Alaus kelias,  Išparduotuvė, radijo stotis PULSAS,  portalas JP.LT.
Prenumeratos akcijos „Legendų muzikos festivalis“ taisyklės:
Akcijos esmė: Prenumeruok laikraštį „Biržiečių žodis“ arba jo elektroninę pdf versiją 6 mėnesiams ir gauk kvietimą į „Legendų muzikos festivalį“, kuriame pasirodys pasaulinio garso atlikėjai: THOMAS ANDERS FROM MODERN TALKING & BAND, ALPHAVIILLE, OTTAWAN, LONDON BEAT.
Festivalis vyks 2023 metų liepos 22 dieną, nuo 18 iki 2 valandos, Kilučių ežero pusiasalyje (žiūrovai į pusiasalį įleidžiami nuo 16 valandos):
- THOMAS ANDERS FROM MODERN TALKING & BAND (Vokietija)
- ALPHAVILLE (Vokietija)
-  OTTAWAN (Prancūzija)
- LONDON BEAT (Didžioji Britanija)

 
1. Akcija vyksta nuo 2022 m. lapkričio 11 dienos iki 2023 m.  liepos 21 d. (imtinai), arba anksčiau, jei iki tol bus išdalinti visi kvietimai. 
2. Prenumerata priimama: interneto portale www.birzietis.com, „Biržiečių žodžio“ redakcijoje (Biržai, Vytauto g. 18-2); „Indritus“ parduotuvėse Smilgiuose, Medeikiuose, Nemunėlio Radviliškyje, Suoste, Vabalninke, Kratiškiuose, Anglininkuose, Papilyje (kvietimus atsiimti „Biržiečių žodžio“ redakcijoje); „Lietuvos pašto“ skyriuose (kvietimus atsiimti „Biržiečių žodžio“ redakcijoje).
3. Akcijos organizatorius yra UAB „Biržiečių žodis“ (toliau – Organizatorius).
3.1 Akcijoje gali dalyvauti asmenys (pirkėjai), kurie laikosi visų toliau nurodytų Akcijos taisyklių.
3.2 Nuo 2022 m. lapkričio 11. iki tol, kol bus išdalinti visi kvietimai  į „Legendų muzikos festivalį“, tačiau ne vėliau kaip iki 2023 m. liepos 21 d. (imtinai), kiekvienas užsiprenumeravęs laikraštį „Biržiečių žodis“ arba jo elektroninę pdf versiją 6 mėnesiams už akcijinę kainą gaus vieną pakvietimą į „Legendų muzikos festivalį“, 12 mėnesių – 2 pakvietimus į minėtą renginį. Į pasiūlymo kainą įtrauktas aptarnavimo mokestis. 
3.3 Akcijoje dalyvauja „Biržiečių žodžio“ prenumeratos kvitai, išduoti ne anksčiau kaip 2022 metų lapkričio 11 dieną.
3.4 Vienas 6 mėnesių „Biržiečių žodžio“ prenumeratos kvitas už akcijinę kainą suteikia teisę gauti vieną kvietimą į renginį „Legendų muzikos festivalį“, kuriame pasirodys pasaulinio garso atlikėjai:  THOMAS ANDERS FROM MODERN TALKING & BAND, OTTAWAN, LONDON BEAT.
4. Kvietimų kiekis ribotas. Akcija vyksta, kol yra kvietimų. Jei kvietimai išdalinami anksčiau, negu nurodyta Akcijos laikotarpio data, Akcija baigiasi.
5. Kvietimą sudaro: kvietimas su unikaliu QR kodu praėjimui į renginį „Legendų muzikos festivalis“, kuris vyks 2023 metų liepos 22 dieną, nuo 18 iki 2 valandos, Kilučių ežero pusiasalyje. Kvietimas skirtas vienam asmeniui.
6. Kvietimas nėra keičiamas į pinigus ar kitus daiktus. Atsisakyti prenumeratos, įsigytos pagal šią akciją, galima tik grąžinus kvietimą į koncertą.
7. Jaunesni nei 18 metų asmenys Akcijoje gali dalyvauti tik su tėvų, globėjų ar rūpintojų sutikimu. Jei Akcijoje dalyvauja jaunesnis nei 18 metų asmuo, laikoma, kad jo tėvai, globėjai ar rūpintojai susipažino su šiomis taisyklėmis ir davė sutikimą dalyvauti Akcijoje.
8. Su Akcijos taisyklėmis susipažinęs, su jomis sutinkantis, jas vykdantis bei Akcijoje dalyvauti pageidaujantis prenumeratorius, užsiprenumeravęs pagal tvarką, nurodytą 3 punkte ir turintis tai įrodantį (-čius) prenumeratos kvitą (-us), kvietimą turi atsiimti  „Biržiečių žodžio“ redakcijoje (Biržai, Vytauto gatvė 18-2) iki 2023 metų liepos 21 dienos. Prenumeruojantiems interneto portale www.birzietis.com,  po mokėjimo patvirtinimo elektroniniai kvietimai išsiunčiami prenumeratos metu nurodytu elektroniniu paštu.
9.Kvietimai išduodami „Biržiečių žodžio“ redakcijoje (Biržai, Vytauto gatvė 18-2). Atsiimdamas kvietimą, pirkėjas privalo „Biržiečių žodžio“ redakcijos darbuotojui pateikti akcijos taisykles atitinkantį prenumeratos kvitą (-us), kuris (-ie) patikrinamas (-i), pažymimas (-i) specialiu antspaudu, ir grąžinamas (-i) prenumeratoriui. Prenumeratos  kvitas (-ai), kurio (-ių) pagrindu išduodamas kvietimas, gali būti nufotografuojamas (-i) ar kitu būdu nukopijuojamas (-i). Prenumeratos kvito (-ų) pažymėjimas specialiu antspaudu yra laikomas kvietimo perdavimo-priėmimo pirkėjui aktu. Atskiras aktas nėra sudaromas.  Gavęs kvietimą, prenumeratorius netenka teisės atsisakyti prenumeratos, kol nesugrąžina redakcijai gauto kvietimo.
10. Taisyklėse nustatyta tvarka neatsiėmęs kvietimo,  prenumeratorius netenka teisės į kvietimą.
11. Akcijoje dalyvaujantys asmenys įsipareigoja tinkamai susipažinti su Akcijos taisyklėmis ir sutinka jų laikytis.
12. Organizatorius, įtaręs Akcijos taisyklių pažeidimą, turi teisę atidėti kvietimo atidavimą Akcijos dalyviui iki tyrimo pabaigos. Jeigu tyrimo metu paaiškėja, kad Akcijos taisyklės buvo pažeistos, Organizatorius turi teisę pasilikti kvietimą sau.
13. Organizatorius pasilieka teisę keisti Akcijos taisykles ir laikotarpį bei įsipareigoja iš anksto apie tai informuoti interneto svetainėje www.birzietis.lt ir birzietis.com. Esant Akcijos taisyklių neatitikimų, galioja www.birzietis.lt paskelbtos Akcijos taisyklės.
14. Informacija apie Akciją skelbiama www.birzietis.lt, telefonu 8 620 19538  ir kitose reklaminėse priemonėse.
15. Kvietimo gavėjas įsipareigoja laikytis visų SAM nurodymų dėl galimybės lankytis viešuose renginiuose.  Pažeidus minėtus nurodymus, kvietimas gali būti anuliuotas.
16. Jeigu dėl epidemiologinės situacijos organizatoriai bus priversti atšaukti koncertą, išduoti kvietimai galios įėjimui į renginį, kuris bus perkeltas į kitą datą.  Apie tai organizatoriai informuos atskirai.

Festivalio organizatorius - UAB "Biržiečių žodis".

PAPILDOMA INFORMACIJA telefonu 8 620 79852 arba elektroniniu paštu: direktorius@birzietis.lt