Biržiečių žodis - kvietimai į festivalį LEGENDOS

„Norint gauti vieną kvietimą į  LEGENDŲ MUZIKOS FESTIVALĮ  reikia prenumeruoti laikraštį "Biržiečių žodis" 6 mėnesių prenumeratą, norint gauti 2 kvietimus reikia prenumeruoti 12 mėnesių prenumeratą.
DĖMESIO! POPIERINĖ LAIKRAŠČIO „BIRŽIEČIŲ ŽODIS“ VERSIJA PRISTATOMA TIK PANEVĖŽIO APSKRITYJE! Daugiau
„Norint gauti vieną kvietimą į  LEGENDŲ MUZIKOS FESTIVALĮ  reikia prenumeruoti laikraštį "Biržiečių žodis" 6 mėnesių prenumeratą, norint gauti 2 kvietimus reikia prenumeruoti 12 mėnesių prenumeratą.
DĖMESIO! POPIERINĖ LAIKRAŠČIO „BIRŽIEČIŲ ŽODIS“ VERSIJA PRISTATOMA TIK PANEVĖŽIO APSKRITYJE! Daugiau
Biržiečių žodis - kvietimai į festivalį LEGENDOS 12mėn. prenumerata
120,00 Eur
Biržiečių žodis - kvietimai į festivalį LEGENDOS 6mėn. prenumerata
60,00 Eur
„Biržiečių žodis“ – seniausias Biržų krašto laikraštis, leidžiamas nuo 1945 metų vasario 12 dienos. „Biržiečių žodis“ – tai laiko patikrintos tradicijos ir naujovės, tai krašto praeitis ir dabartis. Išeina du kartus per savaitę - antradieniais (16 puslapių) ir penktadieniais (28 puslapių) kartu su priedais "TV publika" ir “Gyvenimo būdo Zaptė!“ .

„Biržiečių žodžio“ prenumeratos akcija-2024
BIRŽŲ DUONA pristato 4 LEGENDŲ MUZIKOS FESTIVALĮ Biržų rajone!
.
Prenumeruok Biržiečių žodį 6 mėnesiams už specialią kainą ir gauk kvietimą į keturių pasaulinio
garso legendų (koncertą Kilučių ežero pusiasalyje 2024 metų birželio 15 dieną! Prenumeruok 12
mėnesių ir gauk du kvietimus!

Kvietimai persiunčiami į elektroninį paštą, gavus mokėjimo patvirtinimą. Taip pat juos galima atsiimti
"Biržiečių žodžio" redakcijoje (Biržai, Vytauto gatvė 18-2). Kvietimų skaičius ribotas. Akcija galioja iki 2024
metų birželio 15 dienos arba iki tos dienos, kol bus išdalinti visi kvietimai.

Generalinis partneris – kepykla “Biržų duona”.
Akcijos partneriai – Sodeliškių dvaro sodyba, BUTENAS wood production, LRT, DSP Plius, Wolfas
Engelman, Alaus kelias, Išparduotuvė, radijo stotis PULSAS, portalas JP.LT.
Prenumeratos akcijos „Legendų muzikos festivalis 2024“ taisyklės:
Akcijos esmė: Prenumeruok laikraštį „Biržiečių žodis“ arba jo elektroninę pdf versiją 6 mėnesiams už
specialią kainą ir gauk kvietimą į Legendų muzikos festivalį, kuriame pasirodys net 4 pasaulinio garso
atlikėjai Suzi Quatro, Bonnie Tyler, Samanthos Fox ir Niko Kershaw.
Festivalis vyks 2024 metų birželio 15 dieną, nuo 18 iki 2 valandos, Kilučių ežero pusiasalyje (žiūrovai į
pusiasalį įleidžiami nuo 16 valandos 30 minučių):
POP LEGENDA Bonnie Tyler
POP LEGENDA Niko Kershaw
ROKO LEGENDA Suzi Quatro
ROKO LEGENDA Samanthos Fox 

1.Akcija vyksta nuo 2023 m. lapkričio 1 dienos iki 2024 m. birželio 15 d., arba anksčiau, jei iki tol
bus išdalinti visi kvietimai.
2.Prenumerata priimama: interneto portale www.birzietis.com, „Biržiečių žodžio“ redakcijoje
(Biržai, Vytauto g. 18-2).
3.Akcijos organizatorius yra UAB „Biržiečių žodis“ (toliau – Organizatorius).
1.Akcijoje gali dalyvauti asmenys (pirkėjai), kurie laikosi visų toliau nurodytų Akcijos
taisyklių.
2. Akcijoje dalyvauja „Biržiečių žodžio“ prenumeratos kvitai, išduoti ne anksčiau kaip 2023
metų lapkričio 1 dieną.
3.Vienas 6 mėnesių „Biržiečių žodžio“ prenumeratos kvitas už specialią akcijinę kainą
suteikia teisę gauti vieną kvietimą į „Legendų muzikos festivalį 2024“, kuriame pasirodys
pasaulinio garso atlikėjai.
4. Kvietimų kiekis ribotas. Akcija vyksta, kol yra kvietimų. Jei kvietimai išdalinami anksčiau, negu nurodyta
Akcijos laikotarpio data, Akcija baigiasi.
5. Kvietimą sudaro: kvietimas su unikaliu QR kodu praėjimui į renginį „Legendų muzikos festivalis 2024“,
kuris vyks 2024 metų birželio 15 dieną, nuo 18 iki 2 valandos, Kilučių ežero pusiasalyje. Kvietimas skirtas
vienam asmeniui.
6. Kvietimas nėra keičiamas į pinigus ar kitus daiktus. Atsisakyti prenumeratos, įsigytos pagal šią akciją,
galima tik grąžinus kvietimą į koncertą.
7. Jaunesni nei 18 metų asmenys Akcijoje gali dalyvauti tik su tėvų, globėjų ar rūpintojų sutikimu. Jei
Akcijoje dalyvauja jaunesnis nei 18 metų asmuo, laikoma, kad jo tėvai, globėjai ar rūpintojai susipažino su
šiomis taisyklėmis ir davė sutikimą dalyvauti Akcijoje.
8. Su Akcijos taisyklėmis susipažinęs, su jomis sutinkantis, jas vykdantis bei Akcijoje dalyvauti
pageidaujantis prenumeratorius, užsiprenumeravęs pagal tvarką, nurodytą 3 punkte ir turintis tai įrodantį (-
čius) prenumeratos kvitą (-us), kvietimą turi atsiimti „Biržiečių žodžio“ redakcijoje (Biržai, Vytauto gatvė
18-2) iki 2024 metų birželio 14 dienos. Prenumeruojantiems interneto portale www.birzietis.com, po
mokėjimo patvirtinimo elektroniniai kvietimai išsiunčiami prenumeratos metu nurodytu elektroniniu paštu.
9. Kvietimai išduodami „Biržiečių žodžio“ redakcijoje (Biržai, Vytauto gatvė 18-2). Atsiimdamas kvietimą,
pirkėjas privalo „Biržiečių žodžio“ redakcijos darbuotojui pateikti akcijos taisykles atitinkantį prenumeratos
kvitą (-us), kuris (-ie) patikrinamas (-i), pažymimas (-i) specialiu antspaudu, ir grąžinamas (-i)
prenumeratoriui. Prenumeratos kvitas (-ai), kurio (-ių) pagrindu išduodamas kvietimas, gali būti
nufotografuojamas (-i) ar kitu būdu nukopijuojamas (-i). Prenumeratos kvito (-ų) pažymėjimas specialiu
antspaudu yra laikomas kvietimo perdavimo-priėmimo pirkėjui aktu. Atskiras aktas nėra sudaromas. Gavęs
kvietimą, prenumeratorius netenka teisės atsisakyti prenumeratos, kol nesugrąžina redakcijai gauto kvietimo.
10. Taisyklėse nustatyta tvarka neatsiėmęs kvietimo, prenumeratorius netenka teisės į kvietimą.
11. Akcijoje dalyvaujantys asmenys įsipareigoja tinkamai susipažinti su Akcijos taisyklėmis ir sutinka jų
laikytis.
12. Organizatorius, įtaręs Akcijos taisyklių pažeidimą, turi teisę atidėti kvietimo atidavimą Akcijos dalyviui
iki tyrimo pabaigos. Jeigu tyrimo metu paaiškėja, kad Akcijos taisyklės buvo pažeistos, Organizatorius turi
teisę pasilikti kvietimą sau.
13. Organizatorius pasilieka teisę keisti Akcijos taisykles ir laikotarpį bei įsipareigoja iš anksto apie tai
informuoti interneto svetainėje www.birzietis.lt ir birzietis.com. Esant Akcijos taisyklių neatitikimų, galioja
www.birzietis.lt paskelbtos Akcijos taisyklės.
14. Informacija apie Akciją skelbiama www.birzietis.lt, telefonu 8 620 19538 ir kitose reklaminėse
priemonėse.
15. Kvietimo gavėjas įsipareigoja laikytis visų SAM nurodymų dėl galimybės lankytis viešuose renginiuose.
Pažeidus minėtus nurodymus, kvietimas gali būti anuliuotas.
16. Jeigu dėl epidemiologinės situacijos organizatoriai bus priversti atšaukti koncertą, išduoti kvietimai galios
įėjimui į renginį, kuris bus perkeltas į kitą datą. Apie tai organizatoriai informuos atskirai.
17. Akcijos nesumuojama ir negalioja su kitais prenumeratos pasiūlymais.
Festivalio organizatorius - UAB "Biržiečių žodis".
PAPILDOMA INFORMACIJA telefonu 8 620 79852 arba elektroniniu paštu: direktorius@birzietis.lt
DĖMESIO! POPIERINĖ LAIKRAŠČIO "BIRŽIEČIŲ ŽODIS" VERSIJA PRISTATOMA TIK
PANEVĖŽIO APSKRITYJE! KITŲ LIETUVOS VIETOVIŲ GYVENTOJŲ AR UŽSIENYJE
GYVENANČIŲ PRAŠOME PRENUMERUOTI ELEKTRONINĘ PDF LAIKRAŠČIO VERSIJĄ!