Žurnalas „Kultūros barai“

Kultūros ir meno žurnalas Daugiau
Kultūros ir meno žurnalas Daugiau
Kultūros barai 12 mėn. prenumerata | 11 leidinių
19,40 Eur
Kultūros barai 6 mėn. prenumerata | 6 leidiniai
8,70 Eur
Kultūros barai 3 mėn. prenumerata | 3 leidiniai
4,35 Eur

Kultūros ir meno žurnalas, aprėpiantis tiek bendruosius kultūros, jos politikos ir istorijos klausimus, tiek įvairias meno sritis, skatinantis sociokultūrinį polilogą ir diskusijas.

Išleidžiamas kiekvieno mėnesio pabaigoje, apie 24 dieną. Nr. 7/8 apima 2 mėnesius, yra didesnės apimties, išleidžiamas rugpjūčio pradžioje.