Lietuvos aidas

Leidžiamas ketvirtadieniais Daugiau
Leidžiamas ketvirtadieniais Daugiau
Lietuvos aidas 12mėn. prenumerata
78,00 Eur
Lietuvos aidas 6mėn. prenumerata
39,00 Eur
Lietuvos aidas 3mėn. prenumerata
19,50 Eur

Laikraštyje spausdinama istorinė, kulturinė, informacinė autorinė medžiaga. Autoriai - istorikai, žurnalistai, literatūros kritikai, laikraščio skaitytojai ir prenumeratoriai.