Pagalba

Žurnalas „Buhalterija: apskaitos ir mokesčių apžvalga“

leidžiamas antradieniais Daugiau
leidžiamas antradieniais Daugiau
Buhalterija: apskaitos ir mokesčių apžvalga 12mėn. prenumerata
139 Eur
Buhalterija: apskaitos ir mokesčių apžvalga 6mėn. prenumerata
69.5 Eur
UAB „Pačiolis“ specialistų konsultacijos
Skolos nurašymas
Kaip nurašyti pirkėjo nepripažįstamą skolą? Skola susidarė apskaičiavus delspinigius ir baudas už sutarties sąlygų pažeidimą. 
Skolos nurašymo fakto dokumentavimas ir atvaizdavimas apskaitoje priklauso nuo priežasties, dėl kurios nuspręsta ją nurašyti. Jeigu dėl pirkėjo nemokumo skola būtų pripažinta abejotina, ji nurašoma pripažįstant abejotinų skolų sąnaudas. Jeigu įmonė skolą „dovanoja“, atsisakydama savo kreditorinių reikalavimų, rekomenduojama tai įforminti tarpusavio susitarimu. Šiuo atveju skola taip pat bus pripažinta sąnaudomis, o apskaičiuojant apmokestinamąjį pelną – neleidžiamais atskaitymais. 
Skolos nurašymo priežastis gali būti ir įmonės pripažinimas, kad skola buvo apskaičiuota neteisingai, pavyzdžiui, pirkėjui įrodžius, kad jis nepažeidė sutarties sąlygų ir netesybos (ar jų dalis) jam buvo apskaičiuotos neteisėtai. Tuomet skolos nurašymą apskaitoje reikėtų parodyti kaip klaidos taisymą, kredituojant anksčiau pripažintas delspinigių ir baudų sąnaudas. 
***
Dėl nekvalifikuoto darbo ir galimybės mokėti minimalų atlyginimą
Darbo kodeksas nustato, kad minimalus atlyginimas gali būti mokamas tik už nekvalifikuotą darbą. Kaip įvertinti, koks darbas yra kvalifikuotas?
Darbo kodekso (DK) 141 str. 1 dalyje įtvirtinta nuostata, kad darbuotojo darbo užmokestis per mėnesį negali būti mažesnis nei nustatytas minimalusis darbo užmokestis. Šio straipsnio 2 dalyje nurodoma, kad minimalusis darbo užmokestis (minimalusis valandinis atlygis ar minimalioji mėnesinė alga) yra mažiausias leidžiamas atlygis už nekvalifikuotą darbą, mokamas atitinkamai už vieną valandą ar visą kalendorinio mėnesio darbo laiko normą. Kitaip tariant, darbuotojui negali būti mokamas mažesnis darbo užmokestis nei minimalusis atlygis (valandinis ar mėnesinis). Be to, toks atlygis gali būti mokamas tik už nekvalifikuotą darbą. Tai reiškia, kad kvalifikuotą darbą dirbančių darbuotojų darbo užmokestis turėtų būti didesnis nei minimalusis atlygis.
DK numatyta, kad nekvalifikuotu darbu laikomas darbas, kuriam atlikti nekeliami jokie specialūs kvalifikaciniai įgūdžiai ar profesiniai gebėjimai. Esminis dalykas, sprendžiant klausimą, ar darbuotojas dirba kvalifikuotą darbą ir ar jam už tokį darbą gali būti mokamas minimalus darbo užmokestis, – įvertinti, ar konkrečiam darbui atlikti reikalingi kokie nors specifiniai įgūdžiai, tam tikra darbinė patirtis, profesinis pasirengimas, taip pat ar tokį darbą dirbantį darbuotoją galėtų be didelių sunkumų pakeisti bet koks kitas darbuotojas. Jeigu tokie reikalavimai darbuotojui netaikomi ir tam tikrą darbą dirbantį darbuotoją be didelių keblumų gali pakeisti kitas darbuotojas, galima teigti, kad toks darbas nelaikytinas kvalifikuotu.
Paminėtina, kad 2013 m. kovo 6 d. ūkio ministro įsakymu Nr. 4-171 „Dėl Lietuvos profesijų klasifikatoriaus LPK 2012 patvirtinimo“ buvo patvirtintas Lietuvos profesijų klasifikatorius LPK 2012, kuriame pateiktas nekvalifikuotų darbuotojų sąrašas. Darbdaviai gali juo vadovautis kaip pagalbine priemone, spręsdami, ar konkreti pareigybė priskirtina nekvalifikuotam darbui.