Žurnalas „Buhalterija: apskaitos ir mokesčių apžvalga“

Popierinė savaitraščio versija. Savaitraštis, leidžiamas antradieniais. Daugiau
Popierinė savaitraščio versija. Savaitraštis, leidžiamas antradieniais. Daugiau
Buhalterija: apskaitos ir mokesčių apžvalga 12mėn. prenumerata
193,00 Eur
Buhalterija: apskaitos ir mokesčių apžvalga 6mėn. prenumerata
97,00 Eur
Mokesčiai
______________________________________________________
Atvirkštinį PVM 2022 metais apskaičiuosime atvirkščiai: 
PVM įstatymo 96 straipsnio taikymo naujovės 

Pridėtinės vertės mokestis sulaukia daugiausia mokesčių administratoriaus ir mokesčių mokėtojų dėmesio. Buhalteriams svarbu teisingai vykdyti mokestines prievoles, o tai reiškia, kad būtina stebėti nuolatinę PVM įstatymo kaitą. 2022 metai netapo išimtimi – šiemet taip pat įsigalioja pakeitimai, tiesa, šiek tiek kitokie, nes grįžta sena tvarka. 

Bendrosios nuostatos

LR pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 96 straipsnis nustato atvejus, kai pirkėjas, įsigydamas tam tikras prekes ir paslaugas, į biudžetą turi sumokėti pardavimo PVM.

Pagal PVMĮ 96 str. 1 dalies nuostatas, PVM mokėtojas, kuriam išrašomas prekių tiekimą arba paslaugų teikimą įforminantis dokumentas, privalo išskaityti ir sumokėti į biudžetą:

1) PVM, apskaičiuotą už nuosavybės teisės objektus, perimtus kaip turtinis įnašas arba dėl kito PVM mokėtojo reorganizavimo;

2) PVMĮ 9 str. 4 dalyje nustatyto prekių tiekimo atveju apskaičiuotą PVM už perduodamą pastato (statinio) esminį pagerinimą;

3) PVM, apskaičiuotą už PVMĮ 7 str. 4 punkte numatytus statybos darbus, kaip jie apibrėžti Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 2 straipsnio 90 dalyje (taikoma nuo 2015 m. liepos 1 d.);

4) kitais LR Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatytais atvejais apskaičiuotą PVM, kai PVM už tiekiamas prekes ir (arba) teikiamas paslaugas išskaito ir sumoka į biudžetą šių prekių ir (arba) paslaugų pirkėjas (klientas), jeigu jis yra PVM mokėtojas.

Apibendrinant pasakytina, kad PVM mokėtojas, kuris perima turtinius įnašus, pastato (statinio) esminį pagerinimą, perka statybos darbus, turi į biudžetą sumokėti pardavimo PVM, tačiau PVMĮ 96 straipsnis nustato, kad tokių atvejų gali būti ir daugiau. 

Kiti LR Vyriausybės nutarimu nustatyti atvejai, kai PVM už tiekiamas prekes (teikiamas paslaugas) išskaito ir sumoka pirkėjas (klientas)

Neatsiejama PVMĮ 96 straipsnio dalis yra 2002 m. birželio 13 d. Vyriausybės nutarimas Nr. 900 „Dėl priemonių mokestinių prievolių įvykdymui užtikrinti“, kuriuo patvirtinti kiti atvejai, kai pridėtinės vertės mokestį už tiekiamas prekes (teikiamas paslaugas) išskaito ir į biudžetą sumoka šių prekių (paslaugų) pirkėjas (klientas). 

Atvejų, kai pridėtinės vertės mokestį už tiekiamas prekes (teikiamas paslaugas) išskaito ir sumoka pirkėjas (klientas), apraše nustatyta, kad asmuo, registruotas PVM mokėtoju Lietuvoje (išskyrus PVM mokėtojomis įregistruotas biudžetines įstaigas), įsigijęs prekių ir paslaugų iš asmens, registruoto PVM mokėtoju, privalo išskaityti ir sumokėti PVM, jeigu tiekiamos juodųjų ir spalvotųjų metalų atliekos ir laužas, panaudotos medžiagos, įskaitant pusgaminių atliekas, atsiradusios perdirbant, gaminant ar lydant juoduosius arba spalvotuosius metalus ar jų lydinius, taip pat tiekiamos atliekos ir kitos perdirbamos medžiagos, kurias sudaro juodieji ir spalvotieji metalai, jų lydiniai.

Pavyzdžiui, Lietuvoje registruota PVM mokėtoja, įmonė A, superkanti metalo laužą, įsigijo iš įmonės B į eismo įvykį patekusį automobilį. Įmonė B pardavė nevažiuojantį, tačiau iš VĮ „Regitra“ neišregistruotą transporto priemonių registro automobilį. Šio sandorio pardavimo PVM turi deklaruoti pardavėja – įmonė B. Įmonė A iš įmonės B įsigytą automobilį išregistruoja iš VĮ „Regitra“ transporto priemonių registro, išardo dalimis ir parduoda metalo laužą įmonei C, taip pat registruotai PVM mokėtoja Lietuvoje. Šiame sandoryje pardavimo PVM išskaityti už įsigytą metalo laužą privalo pirkėja – įmonė C.

Kitiems atvejams nuo 2022 metų atvirkštinis PVM apskaičiavimas netaikomas.

Nuo 2022 m. sausio 1 d.:

atvirkštinio apmokestinimo PVM mechanizmas (PVM įstatymo 96 straipsnio 1 dalies 4 punktas) nebetaikomas tais atvejais, kai prekes tiekia ir paslaugas teikia apmokestinamasis asmuo, kurio atžvilgiu pradėta teisminė bankroto procedūra, ir kai tiekiama tam tikra mediena (šie atvejai nustatyti Atvejų, kai pridėtinės vertės mokestį už tiekiamas prekes (teikiamas paslaugas) išskaito ir sumoka pirkėjas (klientas), apraše):

1) rąstai – skersai atpjautos apvaliosios medienos dalys;

2) lentos, lentelės – pailgi 3–40 mm storio ir ne siauresni kaip 25 mm pločio pjautinės medienos gabalai;

3) tašai, tašeliai – iš dviejų, trijų ar keturių pusių lygiagrečiai su rąsto ašimi apipjauti, aptašyti ar nufrezuoti rąstai, storesni ir platesni kaip 40 mm pjautinės medienos gabalai.

Nustojus galioti šioms specialioms nuostatoms, kurias taikyti Lietuvos Respublikai buvo leista Europos Sąjungos Tarybos sprendimu, taikoma įprasta PVM išskaitymo ir sumokėjimo tvarka, t. y. kai prekes tiekia ir paslaugas teikia pardavėjas, PVM mokėtojas, kurio atžvilgiu pradėta teisminė bankroto procedūra ar tiekiama mediena (pvz., rąstai, lentos, tašai ir kt.), prievolė apskaičiuoti ir sumokėti PVM tenka šių prekių (paslaugų) pardavėjui.

Nuo 2022 m. kovo 1 d. (jeigu nebus priimtas sprendimas dėl pratęsimo):

atvirkštinio apmokestinimo PVM mechanizmas (PVM įstatymo 96 straipsnio 1 dalies 4 punktas) nebetaikomas tais atvejais, kai tiekiami standieji diskai (šie atvejai nustatyti Atvejų, kai pridėtinės vertės mokestį už tiekiamas prekes (teikiamas paslaugas) išskaito ir sumoka pirkėjas (klientas), apraše).

Nustojus galioti šiai specialiai nuostatai, kurią taikyti Lietuvos Respublikai buvo leista Europos Sąjungos Tarybos sprendimu, taikoma įprasta PVM išskaitymo ir sumokėjimo tvarka, t. y. kai prekes tiekia pardavėjas, PVM mokėtojas, prievolė apskaičiuoti ir sumokėti PVM tenka šių prekių pardavėjui.

Nuo 2022 m. liepos 1 d. (jeigu nebus priimtas sprendimas dėl pratęsimo):

atvirkštinio apmokestinimo PVM mechanizmas (PVM įstatymo 96 straipsnio 1 dalies 4 punktas) nebetaikomas tais atvejais, kai tiekiami mobilieji telefonai, planšetės ir nešiojamieji kompiuteriai (šie atvejai nustatyti Atvejų, kai pridėtinės vertės mokestį už tiekiamas prekes (teikiamas paslaugas) išskaito ir sumoka pirkėjas (klientas), apraše).

Parengta UAB „Pačiolis“ metodiniame centre